לאישור מעבר נא למלא את הטופס הבא.
כל הבקשות האישיות יטופלו כהלכה. אין מעבר אלא באישור מהרשויות.

שם משפחה שם פרטי
תאריך לידה מקום לידה
אזרחות מספר דרכון

אני מעוניין באישור מעבר ליום אחד לישראל/שטחים הכבושים (רמאללה) ואני:

יהודי אזרח ישראל
אזרח פלסטין הגדה המערבית

המסמך המקורי יוחזק בידי רמאללה טורס בע"מ עד ליום הנסיעה שלי (על פי הזמנתי).
נא לשלוח עותק SSL של האישור לכתובת הדוא"ל שלי

כתובת דוא"ל
תאריך

אני מסכים להגשת בקשתי לאישור מעבר על ידי רמאללה טורס בע"מ